projectadministraties

Wij verzorgen graag en op vakkundige wijze uw projectadministraties.

Niet alleen de financiële vastlegging van uw project, maar juist ook de prognoses en (voortgangs)rapportages kunnen wij maken. U ontloopt hiermee de ‘beperkingen’ die de reguliere (moeder)organisatie voor u oplevert. Wij bieden deze dienstverlening aan via internet (webbased as a service) zodat u altijd en overal toegang heeft tot de door u gedefinieerde en gewenste informatie. PCO maakt gebruik van gangbare softwarepakketten en garandeert een betrouwbare interface met uw bedrijfssoftware. Wij leveren u – desgewenst – een accountantsverklaring bij onze administratieve producten.